Kategorie usług
 
Menu

Automotywacja – rozwój i chęć do pracy jako źródło sukcesów zawodowych i osobistych, warsztaty


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/14/41053/531296
Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł
Cena netto za godzinę 231,25 zł Cena brutto za godzinę 231,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-08 Termin zakończenia usługi 2020-06-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-07
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Hamera Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Dominik Hamera Telefon +48 888 677 422
E-mail office@hameragroup.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjny C1 - Podstawa znajomości automotywacji oraz sposobów wpływania na własne nastawienie. C2 - Umiejętność samoonceny wpływu optymistycznego i pesymistycznego podejścia na postrzeganie sukcesów. C3 - Umiejętność posługiowania się technikami motywacyjnymi, przekonań i nawyków. C4 - Umiejętność stworzenia wydajności i efektywność swojej pracy, oraz pozytywnego wpływu na pracę zespołu. Opis efektów kształcenia. Po zakończeniu szkolenia i potwierdzeniu osiągniecia efektów kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie; W1 - Automotywacji. W2 - Sposobów wpływania na własne nastawienie. W3 – Samooceny. W4- Wpływu optymistycznego i pesymistycznego podejścia na postrzeganie sukcesów. W5 - Technik motywacyjnych. W6 - Przekonań i nawyków. W7 - Pętli nawyku. Metod zmiany nawyków. W8 - Metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz redukowania stresu. W9 - Relacji pomiędzy celami osobistymi a zawodowymi. Po zakończeniu szkolenia i potwierdzeniu osiągniecia efektów kształcenia uczestnik w zakresie umiejętności potrafi; U1 – Umiejętność przeprowadzania autoanalizy. U2 – Umiejętność wyboru najlepszych dla siebie technik motywacyjnych. U3 – Umiejętność wpływania na swoje przekonania i nawyki. U4 – Umiejętność radzenia sobie w trudnych, stresujących sytuacjach i rzetelnej oceny własnych możliwości. U5 - Umiejętność podnoszenia własnej efektywności osobistej oraz wyznaczania realnych celów w życiu prywatnym i zawodowym. Po zakończeniu szkolenia i potwierdzeniu osiągniecia efektów kształcenia uczestnik w zakresie kompetencji społecznych potrafi; K1 – samodzielne kierować swoim rozwojem w życiu prywatnym i zawodowym. K2 – pracować w zespole przy uświadamianiu wspólnych celów i motywacji.


Drukuj do PDF