Kategorie usług
 
Menu

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/14/8353/531249
Cena netto 2 940,00 zł Cena brutto 3 616,20 zł
Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę 100,45
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 36
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-11 Termin zakończenia usługi 2020-05-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-08
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BDO SOLUTIONS Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Szudrowicz Telefon 22 543 17 11
E-mail anna.szudrowicz@bdo.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podstawowym celem naszego kursu jest: praktyczne przybliżenie Uczestnikom treści zawartych w obowiązujących MSR/MSSF oraz interpretacjach SKI (SIC) oraz KIMSF (IFRIC), pokazanie Uczestnikom konsekwencji planowanych lub już opublikowanych zmian w MSR/MSSF, zdobycie przez Uczestników umiejętności zastosowania MSR/MSSF w praktyce, ułatwienie przygotowania spółek do wymogów sprawozdawczości finansowej wg MSR/MSSF.


Drukuj do PDF