Kategorie usług
 
Menu

BEZPIECZEŃSTWO PRACODAWCY – NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY NAWIĄZYWANIU I ROZWIĄZYWANIU STOSUNKU PRACY


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/14/42961/531243
Cena netto 2 000,00 zł Cena brutto 2 460,00 zł
Cena netto za godzinę 285,71 zł Cena brutto za godzinę 351,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-04 Termin zakończenia usługi 2020-05-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-20
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MAREK TURCZA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Osoba do kontaktu Marek Turcza Telefon +48 607 990 838
E-mail b.wiczynski@turcza.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem dydaktycznym jest przekazywanie wiedzy na temat prawidłowego przebiegu procesu zatrudnienia nowego pracownika oraz zakończenia stosunku pracy. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęstsze błędy jakie popełniają pracodawcy podczas zatrudniania i zwalniania pracowników. Uczestnicy poznają rodzaje umów o pracę, zasady ich zawierania oraz warunki i przesłanki zakończenia stosunku pracy. Celem szkolenia jest ponadto edukacja uczestników w zakresie prawidłowego przeprowadzania opisanych procesów tak, aby odpowiadały zasadom ustanowionym w Kodeksie pracy.


Drukuj do PDF