Kategorie usług
 
Menu

Certyfikowane szkolenie AutoCAD z modułem Google Adwords


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/14/4954/531232
Cena netto 7 800,00 zł Cena brutto 7 800,00 zł
Cena netto za godzinę 185,71 zł Cena brutto za godzinę 185,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 42
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-14 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-13
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Uzyskanie kwalifikacji w zakresie umiejętności projektowania zgodnie z systemem certyfikacji Autodesk Certified Professional.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Certiport
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o.
Osoba do kontaktu Małgorzata Zdanowicz Telefon 85 74 89 125
E-mail malgorzata.zdanowicz@computerplus.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Rozwój kompetencji pracowników odpowiedzialnych za obsługę programu AutoCAD, nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: • Wiedza – poznanie funkcji programu AutoCAD • Umiejętności – rozwój umiejętności praktycznego wykorzystania programu AutoCAD, opanowanie umiejętności tworzenia i edycji rysunków dwuwymiarowych oraz rysunków przestrzennych (3D) • Kompetencji społecznych - nabycie umiejętności pracy w zespole, samodzielnego wykorzystania zdobytych umiejętności, przestrzegania zasad etyki.
Drukuj do PDF