Kategorie usług
 
Menu

Kurs na Operatora Dronów VLOS. Szkolenie do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji UAVO z uprawnieniami pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/14/27771/531212
Cena netto 1 434,00 zł Cena brutto 1 434,00 zł
Cena netto za godzinę 71,70 zł Cena brutto za godzinę 71,70
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-28 Termin zakończenia usługi 2020-05-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-28
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora (UAVO) - INS
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DRON.edu.pl - Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów
Osoba do kontaktu Karolina Słowik Telefon 530 375 375
E-mail karolina.slowik@dron.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Kursanci zdobędą niezbędne kompetencje, które pozwolą na zawodowe wykonywanie lotów wszystkimi kategoriami dronów o masie do 5 kg, dzięki czemu firma będzie w stanie pozyskać co najmniej 5 nowych klientów po upływie najbliższych 6 miesięcy od zakończeniu kursu. W związku z wprowadzeniem nowych usług polegających na wykonywaniu zleceń w powietrzu, po ukończeniu szkolenia zyski przedsiębiorstwa powinny wzrosnąć o 2,5% w przeciągu najbliższego roku.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do zdobycia Świadectwa Kwalifikacji, które pozwala na zawodowe wykonywanie lotów dronem w zasięgu wzroku operatora. Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod wykorzystania dronów w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wykonywania wszelkich zawodów dotyczących takich obszarów działania jak budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, informatyka, bezpieczeństwo, geodezja, leśnictwo, rolnictwo, fotografia, media, turystyka i rekreacja oraz transport. Po ukończeniu szkolenia uczestnik uzyskuje wiedzę teoretyczną, na którą składa się: - prawo lotnicze - człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia - wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym - zasady wykonywania lotów - bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne Kursanci przechodzą również przez część praktyczną, dzięki której nabywają odpowiednie zdolności w zakresie: - przygotowanie drona do lotu - wykonywanie startu i lądowania - zmiana parametrów lotu: zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji - nauka czynności wykonywanych po wylądowaniu - zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych - techniki wideofilmowania Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobywa kompetencje w obrębie: - samokształcenia, wie gdzie szukać istotnych dla niego zmian w obowiązujących przepisach - wie jak bezpiecznie operować BSP w zasięgu wzroku - umie zachować odpowiednią higienę i bezpieczeństwo pracy - ma świadomość zagrożeń, które wynikają z braku regularnej kontroli stanu technicznego BSP - jest świadomy zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów i bagatelizowania zezwoleń wydanych przez organy ruchu lotniczego - zna procedury oraz potrafi określić ryzyko związane z wykonywanym lotem - nabywa praktyczną wiedzę jak wykorzystać swoje umiejętności operowania BSP w wielu branżach i zawodach - potrafi wykazać się odpowiednią reakcją i działaniem w razie dojścia do awarii BSP Realizacja szkolenia w pełni przygotowuje kursanta do bezpiecznego wykonywania zawodu Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego z możliwością wykonywania lotów w zasięgu wzroku. Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, a na podstawie jego pozytywnego zaliczenia otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Personelu Lotniczego wydane według wymagań polskich przepisów licencjonowania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, które uprawnia do lotów komercyjnych, jak również innych niż sportowe i rekreacyjne.


Drukuj do PDF