Kategorie usług
 
Menu

CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/14/7829/531208
Cena netto 1 290,00 zł Cena brutto 1 290,00 zł
Cena netto za godzinę 107,50 zł Cena brutto za godzinę 107,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-05 Termin zakończenia usługi 2020-03-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-27
Maksymalna liczba uczestników 18
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka
Osoba do kontaktu Agnieszka Walas Telefon 608 577 231
E-mail effect@effect.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cele wiedza 1. Posiada pogłębioną wiedzę sposobu planowania realizacji oraz zarządzania zmianą w projekcie 2. Ma poszerzoną wiedzę o miejscu zarządzania projektem w przedsiębiorstwie, oraz jej przedmiotowych i metodycznych powiązaniach z innymi koncepcjami i zespołami wiedzy zarządczej. 3. Zna zasadniczą część terminologii z zakresu zarządzania projektem wraz z akronimami (również w języku angielskim), rozumie jej źródła i zastosowanie w dziedzinach i dyscyplinach pokrewnych 4. Ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia relacji między różnymi uczestnikami projektu dostaw oraz zna współczesne metody zarządzania projektem 5. Ma pogłębioną wiedzę o zarządzaniu projektem. Zna proces planowania projektu, oraz proces zarządzania zamianą w projekcie. Ma także pogłębioną wiedzę zasadach konstrukcji struktury organizacyjnej projektu, strukturze kosztów projektu i harmonogramie Cele umiejętności 1. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do zaplanowania oraz realizacji projektu wykorzystując przy tym różnego typu narzędzia także informatyczne 2. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki, marketingu i zarządzania do opisu i analizowania procesów biznesowych zachodzących w projekcie. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania podejścia systemowego, sieciowego i procesowego w zespołach wiedzy zarządczej. 3. Potrafi na podstawie wiedzy teoretycznej podać przykłady projektów według własnego pomysłu oraz przeanalizować czynności wykonywane w projekcie. 4. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w projektowaniu i analizowaniu struktury projektu. Podaje przykłady projektów z praktyki. Umie zastosować różne metody w planowaniu i kontroli projektu. Sprawnie posługuje się tymi metodami w rozwiązywaniu powstających problemów w zakresie zarządzania projektem, potrafi dobrać narzędzia pomiaru wykonania projektu. i projektowymi. Poprzez uczestnictwo w szkoleniu będzie wspomagał procesy projektowe w życiu zawodowym. Kompetencje społeczne 1. Uczestniczy w przygotowaniu projektów, planuje i kontroluj efekty swojej pracy. 2. Potrafi samodzielnie uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę zawodową i umiejętności oraz poszerzyć je interdyscyplinarnie. 3. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, w tym podejmować decyzje, rozwiązywać problemy, motywować do działania, skutecznie komunikować się w zespole projektowym a także motywować członków tego zespołu.
Drukuj do PDF