Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

JĘZYK ANGIELSKI - KURS INDYWIDUALNY - Intermediate - Conversations - Native Speaker - Certyfikat TOEIC - BON NA SZKOLENIE 3.2.2


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/14/9899/531103
Cena netto 15 000,00 zł Cena brutto 15 000,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 100,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 150
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-02 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-31
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat znajomości języka angielskiego wydany przez ETS Global.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
'REAL-DEAL SZKOŁA JĘZYKOWA' Dariusz Łuksza
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Educational Testing Service (ETS) GLOBAL BV Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu 'REAL-DEAL SZKOŁA JĘZYKOWA' Dariusz Łuksza
Osoba do kontaktu Dariusz Luksza Telefon +48 514 079 286
E-mail info@real-deal.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Znajomość języków obcych jest w dzisiejszych czasach konieczna, szczególnie w kontaktach biznesowych. Rozwijanie kompetencji językowych jest niezwykle ważne, gdyż każdy język ewoluuje. Wielu pracodawców wymagających znajomości języka obcego wymaga potwierdzenia w postaci certyfikatu, który klarownie informuje o poziomie znajomości języka przez daną osobę. W tym celu powstają systemy będące wiarygodnym wskaźnikiem poziomu językowego. Przykładem takiego systemu jest powszechnie stosowany na terenie Europy system CEFR. Naszym celem w kursu języka angielskiego 1on1 na poziomie B1 jest wykształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim w różnorodnych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne i zawodowe - język ogólny i biznesowy. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie będzie rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego; będzie umiała radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem; będzie tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują;będzie opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
Drukuj do PDF