Kategorie usług
 
Menu

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (Kod zawodu: 121101) [MBON, MARR]


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/14/31172/531002
Cena netto 2 185,00 zł Cena brutto 2 185,00 zł
Cena netto za godzinę 27,31 zł Cena brutto za godzinę 27,31
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-17 Termin zakończenia usługi 2020-11-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-16
Maksymalna liczba uczestników 28
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Tax Consilium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Ewelina Chrobak Telefon 797 459 896
E-mail szkolenia@taxconsilium.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem Certyfikowanego Kursu Rachunkowości dla Zaawansowanych jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu głównego księgowego lub uzupełnienie wiedzy osób, które ten zawód wykonują poprzez przekazanie informacji na temat rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, sporządzania sprawozdań finansowych i ich rzetelnej analizy. Po ukończeniu kursu uczestnik: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych, najnowszego orzecznictwa dotyczącego prawa podatkowego i gospodarczego, dokonywania efektywnej analizy finansowej i stosowania controllingu w rachunkowości. Zna zasady rachunkowości zarządczej oraz sporządzania nowoczesnego rachunku kosztów, potrafi nadzorować pracę działów księgowych firm, kierować finansami spółek prawa handlowego oraz analizować ich kondycje, rozumie konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego oraz ma świadomość odpowiedzialności w zakresie podejmowanych przez siebie działań, posiada większe zdolności interpersonalne, lepiej zna swoje „własne zasoby”.


Drukuj do PDF