Kategorie usług
 
Menu

KURS PRAWO JAZDY KAT.A/ A2 - KIERUNEK KARIERA


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/14/12505/530962
Cena netto 1 710,00 zł Cena brutto 1 710,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 57
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-25 Termin zakończenia usługi 2020-06-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-21
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Prawo jazdy kat A
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Dokument wydany przez Starostę na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151)
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Uzyskany dokument (prawo jazdy kat. A) uprawnia do wykonywania zawodu kierowcy pojazdem samochodowym o wskazanej kategorii
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
MORD TARNÓW
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu "JÓZEF KRAWCZYK OŚRODEK SZKOLENIA KRAMEX"
Osoba do kontaktu Joanna Król- Fijałkowska Telefon 146210873
E-mail kramex@data.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
-Zapoznanie uczestników kursu z przepisami ruchu drogowego -Uświadomienie uczestnikom kursu zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym -Wskazanie sposobów ograniczenia ryzyka w ruchu drogowym -Wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drodze i sposób zachowania w tych miejscach -Zapoznanie kursantów z budową i funkcjonowaniem pojazdu -Zapoznanie z obsługą pojazdu -Doskonalenie umiejętności poruszania się po drogach publicznych i niepublicznych -Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia -Kształtowanie zasad partnerstwa na drodze -Nauka kultury jazdy -Podniesienie poziomu kompetencji i zwiększenie jego szans na współczesnym rynku pracy. Uczestnik uzyskując prawo jazdy ma szanse na poprawę swojej sytuacji ekonomicznej np. poprzez swobodną komunikację do/z miejsca pracy.


Drukuj do PDF