Kategorie usług
 
Menu

Specjalista ds. kadr i płac - Certyfikat z kodem zawodu


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/13/7788/530426
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 43,96 zł Cena brutto za godzinę 43,96
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 91
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-28 Termin zakończenia usługi 2020-05-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-29
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do wykonania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
SEKA S.A.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
SEKA S.A.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SEKA SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Marta Kozikowska Telefon 957374620
E-mail GORZOW@SEKA.PL
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do wykonania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145: – Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310 – Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307


Drukuj do PDF