Kategorie usług
 
Menu

Umowy handlowe w praktyce


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/12/5061/530089
Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1 943,40 zł
Cena netto za godzinę 112,86 zł Cena brutto za godzinę 138,81
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-27 Termin zakończenia usługi 2020-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-20
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AVENHANSEN Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Maria Kaczmarczyk Telefon 515 212 451
E-mail mkaczmarczyk@avenhansen.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Korzyści dla uczestników • uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie konstruowania umów gospodarczych • pozyskanie umiejętności poprawnego kształtowania treści umów ze szczególnym uwzględnieniem elementów zabezpieczających wykonanie zobowiązania • nabycie wiedzy w zakresie skutków naruszenia postanowień umowy • zapoznanie się z formami szczególnymi oświadczeń woli oraz skutkami niedochowania tych form • pozyskanie wiedzy zakresu świadczeń ubocznych Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania umów najczęściej spotykanych w obrocie gospodarczym. Zdobyta wiedza zwiększy efektywność osobistą uczestników co przełoży się na wzrost efektywności/skuteczności ich pracy.
Drukuj do PDF