Kategorie usług
 
Menu

Ulga Badawczo rozwojowa oraz IP Box


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/11/21308/529682
Cena netto 499,00 zł Cena brutto 613,77 zł
Cena netto za godzinę 83,17 zł Cena brutto za godzinę 102,30
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-29 Termin zakończenia usługi 2020-04-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-28
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI
Osoba do kontaktu Leszek Tagowski Telefon 601-955-320
E-mail LTAGOWSKI@AKKONLINE.PL
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę w zakresie przeprowadzania oceny czy działania prowadzone w ich firmach kwalifikują się do skorzystania z ulgi B+R , wskazanie problemów i możliwości oceny ryzyk związanych z wdrożeniem ulgi B+R, wskazanie korzyści związanych z zastosowaniem ulgi B+R . Uczestnik nabędzie umiejętności w zakresie poprawnego identyfikacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową , zasad kalkulacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową , obowiązków ewidencyjno-dokumentacyjnych związanych z korzystaniem z ulgi B+R, praktycznego zastosowania ulgi oraz pojawiających się problemów i wątpliwości na podstawie najciekawszych stanowisk organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych,Ulga IP Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualneJ. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych
Drukuj do PDF