Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona Kierunek Kariera Zawodowa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/11/32541/529649
Cena netto 2 820,00 zł Cena brutto 2 820,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 188
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-02 Termin zakończenia usługi 2020-07-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-28
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Prawa jazdy kat.AM,A1,A2,A,B,B+E,C,C+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Nie
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Nie
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Nie
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Po zakończonym kursie uczestnik projektu podchodzi do egzaminów państwowych na prawo jazdy , po zdaniu których uzyskuje dokument prawa jazdy wydawany przez Prezydenta Miasta Krakowa lub Starostę Powiatowego - na postawie Ustawy z dnia 05.01.2011 r. o Kierujących pojazdami Dz.U. 2011 Nr 30 Poz.151
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Prezydent Miasta Krakowa , Starosta Powiatowy
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Konrad Jazgar I.Firma Orzeł Ośrodek Szkolenia Kierowców II. Spedycja Transport Międzynarodowy ,,WORD''
Osoba do kontaktu weronika stachowicz Telefon 502-910-902
E-mail orzelruczaj@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Drukuj do PDF