Kategorie usług
 
Menu

JĘZYK NIEMIECKI KIERUNEK KARIERA - 3 POZIOMY: B1.1, B1.2, B1.3- KURSY SEMESTRALNE- 176 GODZIN WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ÖSD.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/11/10316/529413
Cena netto 2 640,00 zł Cena brutto 2 640,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 176
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-25 Termin zakończenia usługi 2021-05-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-25
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon +48 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel główny to podniesienie kompetencji niemieckiego kursantów i przygotowanie ich do uzyskania kwalifikacji tj. certyfikatu ÖSD. Po ukończeniu kursów uczestnik: rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w standardowych wypowiedziach, dotyczących znanych spraw i zdarzeń. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na znane tematy. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.


Drukuj do PDF