Kategorie usług
 
Menu

Angielski B2 150h  "Kierunek Kariera" egzamin TOEIC Listening and Reading dot. usługi 2019/02/19/5906/312620


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Egzamin
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/11/5906/529371
Cena netto 353,66 zł Cena brutto 435,00 zł
Cena netto za godzinę 176,83 zł Cena brutto za godzinę 217,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 2
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-25 Termin zakończenia usługi 2020-03-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-25
Maksymalna liczba uczestników 9
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MJP Investments Payne Matthew
Osoba do kontaktu Paulina Pulit Telefon 512993747
E-mail p.pulit@mcgregor.home.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem egzaminu jest sprawdzenie i potwierdzenie poziomu kompetencji językowych które osiągnął uczestnik po zakończeniu usługi szkoleniowej oraz uzyskanie certyfikatu TOEIC Listening and Reading zgodnym ze skalą CEFR Rady Europy, dokonanym językiem efektów kształcenia, ze szczególny, naciskiem na praktyczne umiejętności. W zakresie wiedzy Usługa sprawdza poziom wiedzy uczestnika według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie gramatyki i słownictwa. W zakresie umiejętności Usługa sprawdza na jakim poziomie według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego uczestnik potrafi posługiwać się językiem angielskim. W zakresie kompetencji społecznych Usługa sprawdza w jakim stopniu uczestnik wykorzystał umiejętności podejmowania działań prowadzących do dalszego rozwijania kompetencji językowych, potrafi nawiązać komunikacje interpersonalna w języku angielskim oraz poziom świadomości różnic miedzy polską a anglojęzyczną kulturą.
Drukuj do PDF