Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat.C, C+E wraz z egzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/11/33668/529369
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 2 800,00 zł
Cena netto za godzinę 20,00 zł Cena brutto za godzinę 20,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-18 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-17
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs "kwalifikacja wstępna przyspieszona kategoria C, C+E" - 140 godz.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Ustawa z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym (wraz z aktami wykonawczymi i z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra z dnia 1.04.2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewoda Podkarpacki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewoda Podkarpacki
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "POL-CAR" Jan Ziemiański
Osoba do kontaktu Jan Ziemiański Telefon +48 601967664
E-mail wczasyiprawko@poczta.onet.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kwalifikacja wstępna (kod UE 95): celem szkolenia jest zapewnienie, aby kierowca dzięki swoim kwalifikacjom mógł bez przeszkód wykonywać działalność związaną z prowadzeniem pojazdów i spełniać nowe wymagania wynikające z rozwoju rynku transportu drogowego, w szczególności w sferze poprawy bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy, a także podczas czynności wykonywanych przez kierowcę w trakcie postoju pojazdu.


Drukuj do PDF