Kategorie usług
 
Menu

Prawo zamówień publicznych – nowa ustawa uchwalona od 01.01.2021


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/11/8292/529303
Cena netto 370,00 zł Cena brutto 455,10 zł
Cena netto za godzinę 74,00 zł Cena brutto za godzinę 91,02
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-09 Termin zakończenia usługi 2020-03-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-06
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EDUTAG Krzysztof Tarkota
Osoba do kontaktu Krzysztof Tarkota Telefon 32 721 88 63
E-mail biuro@edutag.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i nabycie wiedzy, oraz jej poszerzenie zgodnie z zagadnieniami dotyczącymi prawa zamówień publicznych w oparciu o aktualne orzecznictwo i przepisy. W trakcie szkolenia zostaną omówione tematy określone ściśle w programie szkoleniowym, niezbędne do usystematyzowania wiedzy oraz możliwości samodzielnej pracy na obejmowanym stanowisku pracy. Schemat przeprowadzanych zajęć obejmuje omówienie rozwiązań stosowanych w praktyce, mnóstwo przypadków z pojawiających się w życiu codziennym, świetną atmosferę oraz aktywna dyskusja z uczestnikami na tematy ściśle zakreślone w programie. Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie aktualnych zagadnień z prawa zamówień publicznych, oraz będzie potrafił samodzielnie i prawidłowo zastosować zdobytą wiedzę w praktyce wykonywanego zawodu, szczególnie po zmianach od 01.01.2020 roku. Ponadto, będzie posiadał umiejętność prawidłowej interpretacji przepisów a co za tym idzie, prawidłowo rozwiązywać problemy w zakresie wykonywanego zawodu.
Drukuj do PDF