Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka niemieckiego, metodą Direct, na poziomie A1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/11/10904/529258
Cena netto 8 132,00 zł Cena brutto 8 132,00 zł
Cena netto za godzinę 107,00 zł Cena brutto za godzinę 107,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 76
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-02 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-17
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Linguo sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Elżbieta Wasilewska Telefon 780063064
E-mail bialystok@linguo.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Główne cele kursu: Uczestnik będzie wiedział: • Nazwy kolorów • Nazwy cyfr • Jak podać dane osobowe • Jak odnaleźć się w restauracji, na dworcu itp • jak stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego • Jak prowadzić swobodną rozmowę w języku niemieckim na znany sobie temat • Jak podać podstawowe informacje osobiste • Odnaleźć się w sytuacji komunikacyjnej w kraju Uczestnik będzie potrafił: • Komunikować się w języku niemieckim • Prowadzić zarówno swobodną rozmowę jak i korespondencję formalną • Opisywać to co dzieje się, aktualne wydarzenia • Opowiadać o wydarzeniach przeszłych. Dzielić się planami na przyszłość Cele te dotyczą zarówno sfery życia prywatnego jaki zawodowego. W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę rozwinąć swoje umiejętności zarówno w sytuacji życia zawodowego.


Drukuj do PDF