Kategorie usług
 
Menu

Komunikacja i budowanie relacji w zespole


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/11/9737/529239
Cena netto 5 760,00 zł Cena brutto 5 760,00 zł
Cena netto za godzinę 240,00 zł Cena brutto za godzinę 240,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-03 Termin zakończenia usługi 2020-04-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-05
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Niemiecko-Polska Fundacja Nowa Energia
Osoba do kontaktu Leszek Czapla Telefon +48 535 301 695
E-mail cig@onet.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy dla grupy docelowej - przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych, lub odpowiadających w firmie za efektywną komunikację. Uczestnik po zakończonym szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę na temat efektywnej komunikacji oraz pozna jej funkcje. Posiądzie wiedzę na temat komunikacji werbalnej, niewerbalnej oraz czynników wpływających na efekt komunikowania się. Dowie się jak je umiejętnie wykorzystać.


Drukuj do PDF