Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 Badania wizualne VT 1+2. Kierunek Kariera Zawodowa


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Egzamin
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/10/46323/528542
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 150,00 zł Cena brutto za godzinę 150,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-30 Termin zakończenia usługi 2020-03-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-12
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Certyfikat wydawany jest przez niezależną i uznaną jednostkę TÜV Rheinland Polska sp. z o.o. posiadającą akredytację na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17024 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji- NRAC195, na tej podstawie JC ma możliwość wydania Uznania według Dyrektywy PED 2014/68/EU.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Tak
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN ISO 9712, Certyfikat jest uznawany na rynku międzynarodowym.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkolenia i Doradztwa "MENTOR" Edyta Materowska
Osoba do kontaktu Edyta Materowska Telefon 600 390 759
E-mail biuro@oss-mentor.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Egzamin skierowany jest do uczestników szkolenia : Kurs Badań Wizualnych VT 1+2 + Certyfikacja. Kierunek Kariera Zawodowa. nr usługi w BUR 2020/02/05/46323/526403
Drukuj do PDF