Kategorie usług
 
Menu

Exclusive and model look - nowatorskie techniki strzyżeń męskich według autorskiej metody B&K. Strzyżenia konkursowe i pokazowe.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/10/17621/528430
Cena netto 2 350,00 zł Cena brutto 2 350,00 zł
Cena netto za godzinę 293,75 zł Cena brutto za godzinę 293,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-07 Termin zakończenia usługi 2020-05-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-07
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agencja Reklamowa NXT Tomasz Madejski
Osoba do kontaktu Sylwia Sadowska Telefon 792 600 123
E-mail s.sadowska@change.info.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Cel biznesowy usługi został określony według metodologii SMART: S (Specific): Celem szkolenia pn. Exclusive and model look - nowatorskie techniki strzyżeń męskich według autorskiej metody B&K. Strzyżenia konkursowe i pokazowe. wprowadzenie do oferty salonu nowych rodzajów strzyżeń męskich. Cel zostanie osiągnięty dzięki podniesieniu poziomu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie nowatorskich technik strzyżeń męskich według autorskiej metody B&K. Strzyżenia konkursowe i pokazowe. M (Measurable): Wzrost obrotów firmy do 7% w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia (w porównaniu do 12 miesięcy sprzed zakończenia usługi) w wyniku realizacji usługi rozwojowej pn. Exclusive and model look - nowatorskie techniki strzyżeń męskich według autorskiej metody B&K. Strzyżenia konkursowe i pokazowe. Zakłada się cykliczne sprawdzanie wyników sprzedażowych usług fryzjerskich związanych z nowonabytymi umiejętnościami. A (Agreed): Celem uzgodnionym dla wszystkich stron jest: a) dla firmy szkoleniowej: podniesienie poziomu organizowanych szkoleń poprzez dostosowanie szczegółowego programu szkolenia do specyficznej grupy uczestników oraz podniesienie poziomu doświadczenia w organizacji szkoleń dedykowanych dla wybranej grupy zawodowej. b) dla przedsiębiorcy/podmiotu zamawiającego usługę: dzięki uczestnictwu w szkoleniu przedsiębiorca usystematyzuje wiedzę oraz podniesie umiejętności swoich pracowników w zakresie nowatorskich technik strzyżeń męskich według autorskiej metody B&K. Strzyżenia konkursowe i pokazowe i wykorzysta je zarówno do ciągłego podnoszenia wyników sprzedażowych oferowanych usług jak i do budowania zmotywowanego zespołu wspólnie pracującego na sukces Firmy. c) dla pracownika/uczestnika szkolenia: podniesienie kompetencji osobistych przez zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie nowatorskich technik strzyżeń męskich według autorskiej metody B&K. Strzyżenia konkursowe i pokazowe, a tym samym zwiększenie jakości pracy uczestnika, zwiększanie osobistej satysfakcji z pracy między innymi poprzez zwiększanie sprzedaży usług. R (Realistic): Cel biznesowy usługi jest możliwy do zrealizowania – szczegółowy, specjalistyczny program gwarantuje nie tylko przekazanie wiedzy, jej utrwalenie, ale przede wszystkim ćwiczenie konkretnych umiejętności. Będzie to miało wpływ na osiągnięcie podstawowego celu usługi – wzrostu obrotów firmy dzięki podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności oraz ich implementację w codziennej pracy. T (Time relation): Nabytą wiedzę i umiejętności Przedsiębiorca i Pracownicy mogą wdrożyć od razu po zakończeniu szkolenia. Osiągnięcie celu biznesowego określa się na 12 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia i wprowadzenia usług będących przedmiotem szkolenia.
Cel edukacyjny
Cele edukacyjne: Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesienie kompetencje w trzech kategoriach: WIEDZY: 1. Uczestnik dowie się, jakie są 3 kreatywne, nowatorskie systemy strzyżeń fryzur krótkich według autorskiej metody Akademii B&K. 2. Nabędzie wiedzę dotyczącą systemów strzyżeń męskich dla fryzur konkursowych i pokazowych. 3. Dowie się, jak wygląda prawidłowa pielęgnacja i stylizacja fryzur konkursowych i pokazowych oraz jak prawidłowo diagnozować skórę głowy i włosy. 4. Uczestnik dowie się, czym są covery, fryzury slick back oraz crop – pop. 5. Uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie pracy z nożyczkami oraz maszynką z nakładkami według autorskiej metody Akademii B&K. 6. Uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie optymalizacji technik strzyżeń męskich. UMIEJĘTNOŚCI: 1. Uczestnik nabędzie umiejętność strzyżenia fryzur krótkich według autorskiej metody Akademii B&K. 2. Uczestnik nabędzie umiejętność strzyżeń męskich – nowoczesnych strzyżeń fryzur konkursowych i pokazowych. 3. Nauczy się diagnozować skórę głowy oraz włosy. 4. Będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę dotyczącą tzw. coverów. 5. Nabędzie umiejętność przeprowadzania zabiegu cover-hair. 6. Nauczy się tworzenia fryzur: Slick back, crop – pop. 7. Uczestnik nabędzie umiejętność pracy z nożyczkami oraz maszynką z nakładkami według autorskiej metody Akademii B&K. KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 1. Uczestnik rozwinie umiejętność właściwego reagowania na sytuacje stresowe. 2. Nabędzie umiejętność prowadzenia rozmowy wstępnej z klientem salonu fryzjerskiego, wzbudzania zaufania. 3. Uczestnik nabędzie umiejętność zadawania właściwych pytań podczas zabiegu oraz ustalania potrzeb klienta celem wybrania optymalnego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.


Drukuj do PDF