Kategorie usług
 
Menu

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/09/11542/528384
Cena netto 1 600,00 zł Cena brutto 1 600,00 zł
Cena netto za godzinę 15,53 zł Cena brutto za godzinę 15,53
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 103
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-15 Termin zakończenia usługi 2020-05-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-15
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Ryt Telefon +48 518-549-302
E-mail grzegorz.ryt@diagno-test.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnicy po zakończeniu usługi będę posiadali uporządkowaną wiedzę w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) oraz praktyczne umiejętności spawania. Po zakończeniu udziału w usłudze uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu państwowego zdawanego przed Komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Szkolenie ma przygotować uczestników do wykonywania spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania tej pracy. Uczestnicy nabędą wiedzę między innymi z zakresu BHP, bezpiecznej pracy na hali, zastosowania elektryczności do spawania łukowego, urządzeń spawalniczych w tym urządzeń spawalniczych TIG i ich budowy, oznaczania i wymiarowania spoin, elektrod wolframowych itp. Uczestnicy nabędą umiejętności podczas zajęć praktycznych, których program oparty jest na Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Ponadto ukończenie szkolenia spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest osiągnięcie zamierzonego celu, czyli możliwość podejścia do egzaminu państwowego przed Komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, a następnie poszerzenie kwalifikacji uczestników i wzrost ich przydatności na obecnym rynku gospodarczym poprzez uzyskanie przedmiotowych uprawnień spawania. Ponadto kolejną uzyskaną kompetencją społeczną po ukończeniu przedmiotowego szkolenia jest wzrost samodzielności kursantów, samokształcenie się osoby uczestniczącej w szkoleniu oraz rozwinięcie w toku uczenia się zdolności kształtowania własnego rozwoju, a także zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.


Drukuj do PDF