Kategorie usług
 
Menu

Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG (141)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/09/11542/528342
Cena netto 1 600,00 zł Cena brutto 1 600,00 zł
Cena netto za godzinę 15,69 zł Cena brutto za godzinę 15,69
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 102
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-03 Termin zakończenia usługi 2020-07-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-03
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Ryt Telefon +48 518-549-302
E-mail grzegorz.ryt@diagno-test.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnicy po zakończeniu usługi będę posiadali uporządkowaną wiedzę w zakresie spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141) oraz praktyczne umiejętności spawania. Po zakończeniu udziału w usłudze uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu państwowego zdawanego przed Komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Szkolenie ma przygotować uczestników do wykonywania spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141) poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania tej pracy. Uczestnicy nabędą wiedzę między innymi z zakresu wytwarzania stali, spawalności stali, złącz spawanych blach, bezpiecznej pracy na montażu, jakości w spawalnictwie itp. Uczestnicy nabędą umiejętności podczas zajęć praktycznych, których program oparty jest na Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Ponadto ukończenie szkolenia spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG (141) przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest osiągnięcie zamierzonego celu, czyli podejście do egzaminu państwowego przed Komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, a następnie poszerzenie kwalifikacji uczestników i wzrost ich przydatności na obecnym rynku gospodarczym poprzez uzyskanie przedmiotowych uprawnień spawania. Ponadto kolejną uzyskaną kompetencją społeczną po ukończeniu przedmiotowego szkolenia jest wzrost samodzielności kursantów, samokształcenie się osoby uczestniczącej w szkoleniu oraz rozwinięcie w toku uczenia się zdolności kształtowania własnego rozwoju, a także zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.


Drukuj do PDF