Kategorie usług
 
Menu

Programowanie w języku Python - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/09/11284/528329
Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 7 000,00 zł
Cena netto za godzinę 189,19 zł Cena brutto za godzinę 189,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 37
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-29 Termin zakończenia usługi 2020-04-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-28
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Global Certification Centre Examination Python Competence Certifite Basic kod: GCCE Python Basic
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Code Team Artur Bartosz Jordan
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Global Certification Centre Examination Python Competence Certifite Basic
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Quali - szkolenia i doradztwo Beata Krzyś
Osoba do kontaktu Beata Krzyś Telefon +48717900075
E-mail biuro@quali.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie do egzaminu Python Competence Certifite Basic dzięki, któremu Uczestnik potrafi: - konfigurować środowisko programistyczne języka Python - zastosować podstawowe polecania funkcjonalne języka Python - poprawnie konstruować klasy i pracować na kolekcjach - konfigurować środowisko pracy zdalnej - wykorzystać framework Django do implementacji rozwiązań webowych - umożliwić komunikację aplikacji z bazą danych - potrafi właściwe zorganizować modele obsługujące komunikację z warstwą bazodanową - tworzyć formularze webowe z wykorzystaniem języka Python - zna i potrafi zastosować podstawowe dobre praktyki programistyczne w języku Python
Drukuj do PDF