Kategorie usług
 
Menu

Reklamacje z tytułu szkód w transporcie - załatwianie i dochodzenie. Analiza możliwości uzasadniania roszczeń i zwolnień od odpowiedzialności.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/07/8675/527760
Cena netto 790,00 zł Cena brutto 971,70 zł
Cena netto za godzinę 131,67 zł Cena brutto za godzinę 161,95
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-19 Termin zakończenia usługi 2020-05-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-12
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATL "ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING" SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu MACIEJ MAJCHROWSKI Telefon 228533523
E-mail atl@atl.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. transportu i spedycji oraz uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy osób, które ten zawód już wykonują. Powyższy cel zrealizowany będzie szczegółowo w trzech obszarach: a) wiedzy: uporządkowanie wiedzy na temat systemu prawa transportowego i zasad jego wykorzystania w reklamacjach transportowych, zdobycie wiedzy na temat skutecznego dochodzenia i załatwiania reklamacji w transporcie i spedycji, zdobycie wiedzy odnośnie zasad uzasadniania swojego stanowiska w sytuacji utraty towaru, ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie. b) umiejętności: zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się procedurami w transporcie oraz dokumentami transportowo-spedycyjnymi, jako dowodami w sporze z tytułu przewozu, nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy reklamacjach transportowych, zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania psychologii i argumentów prawnych przy reklamacjach w transporcie, c) kompetencji społecznych: nabycie kompetencji odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o rynku transportowo-spedycyjnym, przepisach i ich aktualizacjach oraz ich wpływu na proces reklamacyjny, zdobycie kompetencji w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynku TSL (transportowo - spedycyjno - logistycznego) przy załatwianiu lub dochodzeniu roszczeń, zdobycie kompetencji rozstrzygania sporów wynikających z działania na rynku TSL.
Drukuj do PDF