Kategorie usług
 
Menu

Geriatria zwierząt towarzyszących.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/06/12833/527470
Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł
Cena netto za godzinę 325,00 zł Cena brutto za godzinę 325,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-30 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-29
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Wsparcia Biznesu INCOM Piotr Jasiek
Osoba do kontaktu Patrycja Cieśla-Żylińska Telefon +48 698 562 552
E-mail szkolenia@cwb-incom.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności z zakresu geriatrii weterynaryjnej zwierząt towarzyszących. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział, jakie są cele geriatrii weterynaryjnej, jakie zachodzą zamiany w fizjologii starszych psów i kotów, jak wygląda jakość życia zdrowego i chorego seniora, jak prawidłowo dbać o żywienie, ruch, profilaktykę i wsparcie farmakologiczne zdrowych i chorych seniorów. Będzie wiedział czym charakteryzują się najczęstsze układowe choroby przewlekłe seniorów, jakie są cele terapii i jak ją zaplanować, jak przebiega i czym się charakteryzuje farmakoterapia i terapia permanentna. Ponad to uczestnik pozna przebieg chorób w starszym wieku, najczęstsze układowe choroby przewlekłe seniorów oraz aspekty prawne i psychologiczne eutanazji. Uczestnik będzie potrafił scharakteryzować zmiany zachodzące w fizjologii starszych psów i kotów, porównać i określić jakość życia zdrowego i chorego seniora, wysunąć wnioski z diagnozowania chorób w starszym wieku, będzie potrafił wymienić przykłady najczęstszych układowych chorób przewlekłych seniorów, zaplanować terapie i dokonać analizy przypadków chorobowych. Uczestnik zrozumie potrzebę samokształcenia i podniesie jakość świadczonych usług w pracy zawodowej lekarza weterynarii.


Drukuj do PDF