Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie niwelujące luki kompetencyjne menadżerów (orientacja na cel, planowanie, zarządzanie zmianą i finansami w przedsiębiorstwie)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/06/6982/527015
Cena netto 4 400,00 zł Cena brutto 4 400,00 zł
Cena netto za godzinę 275,00 zł Cena brutto za godzinę 275,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-18 Termin zakończenia usługi 2020-04-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-17
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu H-consulting Wojciech Hołowacz
Osoba do kontaktu Agnieszka Oleksa Telefon 518 795 217
E-mail biuro@h-consulting.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji i efektywności Uczestników. Niwelowanie luk kompetencyjnych w zakresie: Wiedzy: Uczestnik pozna założenia zarządzania przez cele; pozna zasady i narzędzia zarządzania zmianą i jakością w przedsiębiorstwie; zrozumie znaczenie i rolę zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie; pozna oczekiwania społeczne i wymogi rynkowe w zakresie podnoszenia jakości w firmie; Umiejętności: Uczestnik będzie potrafił planować działania bieżące (dzienne, tygodniowe, miesięczne) oraz długoterminowe, Określać priorytety realizacji poszczególnych zadań i projektów (kaskadowanie celów); Określać czynniki i bariery, które mogą wpłynąć na prawidłową realizację celów w założonych terminach; będzie potrafił ocenić gotowość przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzania zmian; dbać o efektywność procesu zmian, uwzględniając stronę kosztów i korzyści; będzie potrafił przeprowadzić ewaluację dokonanych wdrożeń i wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość; będzie potrafił wykorzystywać metody techniki dzielenia się wiedzą w zakresie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; Kompetencje społeczne: nabędzie zdolność do uwzględniania planów i perspektyw innych osób w organizacji w określaniu celów i priorytetów; zdobędzie pozytywne nastawienie wobec nowych wyzwań i zmian; będzie osobą wiarygodną, z którą wszyscy pracownicy chętnie współpracują przy wdrażaniu nowych rozwiązań w organizacji


Drukuj do PDF