Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie projektowania z uwzględnieniem User Experience, procesu projektowego, flow oraz metod badawczych - wprowadzenie


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/05/10706/526761
Cena netto 7 804,88 zł Cena brutto 9 600,00 zł
Cena netto za godzinę 97,56 zł Cena brutto za godzinę 120,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-10 Termin zakończenia usługi 2020-02-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-25
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu K&K Consulting Paulina Kułyk
Osoba do kontaktu Przemysław Kułyk Telefon
E-mail biuro@kkc.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy oraz kompetencji w zakresie rozwiązań w obszarze User Experience (UX) z wykorzystaniem podejścia User Centered Design (UCD), przeprowadzania badań ilościowych i jakościowych oraz wyciąganie z nich wniosków. W ramach doradztwa uczestnicy zyskają wiedzę w kwestiach związanych ze sposobami odkrywania i diagnozowania problemów oraz potrzeb użytkowników, jednocześnie zwracając uwagę na procesy realizujące cele biznesowe projektu. Zostanie przybliżona również tematyka organizacji pracy zespołu projektowego tak, aby proces ten był wydajny i efektywny. Pozyskana wiedza w zakresie odpowiednio dobranych narzędzi UX pozwoli na szersze i niekonwencjonalne postrzeganie problemów, ich zoptymalizowanie pod kątem docelowych rozwiązań, i finalnie, ich zakotwiczenie w przestrzeni użytkownika. Podczas usługi przedstawione uczestnikom zostaną metody badawcze, mające na celu walidację i testowanie wdrożonych wcześniej wypracowanych rozwiązań. Z punktu widzenia odbiorcy usługi, przełoży się to na skrócenie czasu wprowadzania usprawnień i innowacji, znacznie poprawi i unowocześni aktualny proces pracy oraz zwiększy konkurencyjność proponowanych usług i wytwarzanych produktów cyfrowych.
Drukuj do PDF