Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie: Specjalista ds. rachunkowości - Samodzielny Księgowy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/03/45967/525144
Cena netto 1 790,00 zł Cena brutto 1 790,00 zł
Cena netto za godzinę 9,94 zł Cena brutto za godzinę 9,94
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-03 Termin zakończenia usługi 2021-01-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-03
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Prowadzenie szkoleń: Specjalista ds. rachunkowości - Samodzielny Księgowy (180 godz.), Specjalista ds. kadrowo-płacowych (120 godz.).
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EDUKATOR Spółka z o.o.
Osoba do kontaktu Jan Szańca Telefon 602559903
E-mail jan.szanca@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel główny: Przygotowanie uczestników do pracy w księgowości na stanowisku Samodzielnego Księgowego. Cele szczegółowe: - Uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy, umożliwiającej pracę w księgowości firmy. - Zdobycie kompetencji informatycznych poprzez poznanie specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w działach księgowych. - Uzyskanie kompetencji społecznych w zakresie pracy zespołowej (wspólne rozwiązywanie problemów, zadań).


Drukuj do PDF