Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. D po B z egzaminem państwowym wraz z podstawieniem na egzamin autobusu z automatyczną skrzynią biegów


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/01/46766/524725
Cena netto 6 230,00 zł Cena brutto 6 230,00 zł
Cena netto za godzinę 77,88 zł Cena brutto za godzinę 77,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-25 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-25
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Prawo jazdy kat. D
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Prawo jazdy kat. D kurs i egzamin realizowany na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się uprawnienia kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2018 poz. 1885)
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewoda Podkarpacki
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców Marian Bartkowicz
Osoba do kontaktu Marian Bartkowicz Telefon +48 602 758 203
E-mail mbartkowicz@op.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat. D Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia pojazdów samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze i poza nią poprzez m. in. • Ponoszenie odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych, • Dostosowanie zachowania do okoliczności związanych z ruchem drogowym, • Pracę częściowo samodzielnie i podejmowanie współpracy w zorganizowanych warunkach realizacji zadań przewozowych, • Ocenianie wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej w transporcie i ponoszenie odpowiedzialność za ich skutki.


Drukuj do PDF