Kategorie usług
 
Menu

Kurs Płatnik od podstaw [MBON,MARR]


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/30/31172/523446
Cena netto 369,00 zł Cena brutto 369,00 zł
Cena netto za godzinę 46,13 zł Cena brutto za godzinę 46,13
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-10 Termin zakończenia usługi 2020-05-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-08
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Tax Consilium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Ewelina Chrobak Telefon 797459896
E-mail szkolenia@taxconsilium.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu „Płatnik od podstaw” jest przygotowanie słuchaczy do pracy na programie Płatnik oraz uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy osób, które już na tym programie pracują poprzez przekazanie informacji w zakresie elektronicznego prowadzenia rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowej obsługi programu Płatnik, umie w podstawowym zakresie obsługiwać dokumenty ubezpieczeniowe i wymieniać informacje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, rozumie konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego oraz ma świadomość odpowiedzialności podejmowanych przez siebie działań, posiada większe zdolności interpersonalne. Szczegółowe cele kształcenia dot. spełnienia efektów uczenia się i kształcenia, które są opisane w zakładce "Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia".
Drukuj do PDF