Kategorie usług
 
Menu

Kurs stylizacji rzęs metodą 1:1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/30/10458/523207
Cena netto 1 750,00 zł Cena brutto 1 750,00 zł
Cena netto za godzinę 87,50 zł Cena brutto za godzinę 87,50
Możliwe współfinansowanie usługi z KSU Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-01 Termin zakończenia usługi 2020-06-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-29
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA GROCHOŁA
Osoba do kontaktu Natalia Piotrowska-Grochoła Telefon +48 509670833
E-mail iks@trementi.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymienionych poniżej. W trakcie szkolenia Uczestnik nabędzie wiedzę o: - aspektach teoretycznych i metodologicznych stylizacji rzęs, - wskazaniach i przeciwwskazaniach do wykonania stylizacji rzęs metodą 1:1, - rozróżnianiu rodzajów rzęs, - przeprowadzeniu wywiadu z klientem - wypełnianiu formularza karty i zgody pacjenta - zasadach BHP mających zastosowanie w każdej z metod stylizacji rzęs W trakcie szkolenia Uczestnik nabędzie umiejętności: - samodzielnego wykonywania stylizacji rzęs metodą 1:1 samodzielnego wykonywania stylizacji rzęs metodą objętościową - przeprowadzenia wywiadu z klientem / pacjentem Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie znaczenia komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Uczestnik kursu będzie potrafił we właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z klientem informując go o celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach, narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu. Uczestnik kursu zrozumie, że właściwa komunikacja z klientem jest dla niego gwarantem bezpieczeństwa i profesjonalnego przeprowadzenia zabiegu.


Drukuj do PDF