Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. C, CE, kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat.C,C1,C+E,C1+E, HDS, burty samowyładowcze, opłata za badania oraz za pierwsze egzaminy państwowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/29/14017/522927
Cena netto 10 000,00 zł Cena brutto 10 000,00 zł
Cena netto za godzinę 43,67 zł Cena brutto za godzinę 43,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 229
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-17 Termin zakończenia usługi 2020-05-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-29 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-29
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Starosta wydaje prawo jazdy kat. C,CE, - Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, - UDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (HDS), - OSK Filip wydaje zaśw. kwalifikacyjne (burty samowyładowcze).
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 695 555
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik usługi powinien być przygotowany teoretycznie i praktycznie do zdobycia prawa jazdy kat. C i CE oraz uprawnień Kierowcy zawodowego wykonującego przewóz rzeczy a także uprawnień dla operatora HDS. Osoba po zakończeniu kursu powinna posiadać wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego i transportu drogowego umożliwiającą bezpieczne kierowanie pojazdem ciężarowym z przyczepą lub bez przewożącym rzeczy oraz wykonującą pracę na urządzeniu HDS. Absolwent powinien: - posiadać wiedzę w zakresie prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kategorii C,C+E, wykonywania prac związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego, prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej bloku programowego kat. C1,C1+E,C,C+E, obsługi i użytkowania żurawi przenośnych kat. II Ż (HDS) oraz burt samowyładowczych, - w zakresie kompetencji społecznych posiadać tendencje do dalszego rozwoju, samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej, nabędzie umiejętność organizacji czasu pracy i współpracy w zespole, będzie potrafił przewidywać większość skutków podejmowanych działań, być świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.


Drukuj do PDF