Kategorie usług
 
Menu

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (m.in. stowarzyszenia, fundacje)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/26/9069/520929
Cena netto 550,00 zł Cena brutto 550,00 zł
Cena netto za godzinę 34,38 zł Cena brutto za godzinę 34,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-09 Termin zakończenia usługi 2020-05-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-27 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-08
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
Osoba do kontaktu Joanna Kogut Telefon 756412200
E-mail szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych zasadami rachunkowości stowarzyszeń, fundacji jako organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej.


Drukuj do PDF