Kategorie usług
 
Menu

Asertywna obsługa "trudnego klienta" z treningiem antystresowym.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/24/44020/520616
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 200,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 200,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-06 Termin zakończenia usługi 2020-06-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-05
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PROGRANT Monika Ataniel
Osoba do kontaktu Monika Ataniel Telefon +48 607 673 653
E-mail ataniel.monika@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest poprawienie skuteczności działania w przypadku kontaktu z klientem a szczególności tzw. „trudnym klientem”. Skuteczne asertywne reagowanie ma dwa komponenty: zachowanie i stan emocjonalny podczas reagowania. Sposób wchodzenia w relacje z innymi regulowany jest przez normy kulturowe i obyczajowe, które nie zawsze pozwalają na skuteczne reagowanie i uzyskanie obopólnej korzyści. Może to skutkować zwiększeniem poziomu stresu czy też wypaleniem zawodowym. Trening asertywności pozwala na skuteczne reagowanie bez naruszania praw osób uczestniczących w relacji. Podczas szkolenia uczestnik uzyska wiedzę na temat mechanizmów psychologicznych, w wyniku, których powtarzamy nieskuteczne i niesatysfakcjonujące zachowania oraz pozna sposoby ich zmiany. Aby zachowanie było satysfakcjonujące, niezbędna jest reedukacja przykrych emocji, które pojawiają się, gdy jesteśmy atakowani. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat mechanizmu przezywania stresu a także sposobów jego redukowania. Podczas warsztatów uczestnicy będą trenowali zachowania asertywne, co pozwala na wzrost umiejętności prowadzenia asertywnej rozmowy, reagowania na krytykę i radzenia sobie z własnymi emocjami. Trening zachowań asertywnych połączony będzie z redukowaniem stresu. Nabycie umiejętności asertywnego reagowania bez odczuwania przykrych konsekwencji emocjonalnych, zwiększa gotowość do właściwego reagowania, czyli nasze kompetencje społeczne. Po zakończonym treningu uczestnik powinien rozpoznać przebieg relacji, w sytuacji trudnej dopasować właściwą technikę asertywnego reagowania i skutecznie ją zastosować.


Drukuj do PDF