Kategorie usług
 
Menu

Rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie bezlistnym oraz stwierdzanie gatunków chronionych ich obrębie związku z postępowaniami dot. usuwania drzew i krzewów


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/24/9313/520592
Cena netto 409,00 zł Cena brutto 409,00 zł
Cena netto za godzinę 81,80 zł Cena brutto za godzinę 81,80
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-18 Termin zakończenia usługi 2020-03-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-11
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Ekologia i rolnictwo
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Osoba do kontaktu Piotr Kubiak Telefon 223519324
E-mail szkolenia@frdl.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W związku z zapisami ustawy o ochronie przyrody odnoszącymi się do procedury zgłaszania zamiaru usunięcia drzew oraz zezwalania na usuwanie drzew i krzewów pracownicy organów administracji obowiązani są do przeprowadzenia oględzin, w tym rozpoznania gatunku drzewa lub krzewu. Weryfikuje się także możliwość występowania gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt. Spełnienie powyższego niejednokrotnie może być trudne, w szczególności rozpoznawanie gatunku drzewa lub krzewu w okresie bezlistnym lub stwierdzanie możliwości bytowania zwierząt chronionych bez ich bezpośredniej obserwacji. Na warsztatach praktycznie w terenie zaprezentowane zostaną metody rozpoznawania gatunków dendroflory po pokroju (charakterystycznej sylwetce), korze i pąkach. W odniesieniu do gatunków chronionych zaprezentowane będzie wykonanie praktycznego terenowego przeglądu zadrzewień na okoliczność występowania chronionych zwierząt, roślin i grzybów. Poruszone zostaną także aspekty nakładania i wykonywania kompensacji przyrodniczych.


Drukuj do PDF