Kategorie usług
 
Menu

ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE W JĘZYKU PYTHON - OSEC Warszawa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/24/7370/520575
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 936,00 zł
Cena netto za godzinę 139,13 zł Cena brutto za godzinę 171,13
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 23
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-03 Termin zakończenia usługi 2020-02-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-29
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Artur Kozioł Telefon +48 22 861 96 04
E-mail info@osec.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zapoznanie się z zaawansowaną konstrukcją języka Python Opanowanie umiejętności implementowania zaawansowanej wielowątkowości w kontekście obsługi wywołań sieciowych Znajomość zagadnień związanych z integracją z bazami danych oraz optymalizacją wydajności i profilowaniem programu Wprowadzenie do popularnych bibliotek [IPython, Requests, Scrapy, BeautifulSoup, PIL / Pillow, NumPy, SciPy, matplotlib]
Drukuj do PDF