Kategorie usług
 
Menu

Nabycie kompetencji zawodowych kluczowych dla stylistki rzęs.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/24/48244/520567
Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-31 Termin zakończenia usługi 2020-01-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-31
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu NOVAK LASHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Mateusz Dębowiec Telefon +48 727 925 974
E-mail mateuszdebowiec@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szczegółowym szkolenia zatytułowanego „Nabycie kompetencji zawodowych kluczowych dla stylistki rzęs. odnosi się do zabiegu Przedłużenie rzęs metodą 2D/3D jest to podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności osób, które na co dzień pracują w zawodzie kosmetyczki wykonując zabiegi związane z pielęgnacją i modelowaniem rzęs. S (SPECYFIC) – szczegółowym i skonkretyzowanym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz wprowadzenie do oferty firmy 2 nowych typów zabiegów kosmetycznych - stylizacji rzęs: technika 2D i technika 3D. M (MEASURABLE): mierzalnym celem biznesowym jest wprowadzenie do oferty 2 nowych technik stylizacji rzęs: technika 2D i technika 3D zgodnych z najnowszymi trendami na rynku usług kosmetycznych. Dodatkowym celem mierzalnym jest wzrost ilości nowych Klientów do 10% w czasie 12 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia w stosunku do 12 miesięcy sprzed ukończenia kursu „Małe objętości rzęs – technika 2D/3D”. A (AGREED): Celem dla firmy szkoleniowej jest optymalizacja i precyzyjniejsze dopasowanie usługi szkoleniowej do potrzeb firm z sektora Mikro i Małych firm z branży Beauty. Firma korzystająca ze szkolenia będzie w stanie wprowadzić nową usługę lub podnieść poziom dotychczas świadczonej usługi, co przyczyni się do wzrostu liczby zadowolonych klientów i pozyskania nowych. Dla pracowników biorących udział w szkoleniu będzie podniesienie kompetencji zawodowych o najnowsze trendy stylizacji rzęs oraz kompetencji społecznych w bezpośrednim kontakcie z klientem. R (REALISTIC): celem realistycznym dla firmy biorącej udział w szkoleniu jest rozszerzenie dotychczasowej oferty o najnowsze techniki z rynku usług kosmetycznych oraz wprowadzenie 2 nowych usług stylizacji: stylizacja rzęs techniką 2D i techniką 3D. Realizacja usług wg najnowszych trendów stylizacyjnych pozwoli Przedsiębiorstwu na utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych Klientów. Będzie to miało bezpośredni wpływ na wzrost obrotów firmy. T (TIME): celem terminowym szkolenia jest czas 12 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia.
Cel edukacyjny
Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesie swoje kompetencje w zakresie edukacji w 3 obszarach: WIEDZA: 1. Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesie poziom wiedzy z zakresu budowy anatomicznej oka oraz zasad profilaktyki zabiegów kosmetycznych w okolicach narządu wzroku. 2. Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesie poziom wiedzy z zakresu sposobów przeprowadzania usługi kosmetycznej z zakresu stylizacji rzęst w 2 technikacj 2D i 3D przy tzw. małej objętości rzęs. 3. Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesie poziom wiedzy z zakresu oszacowania ciężaru rzęs, doboru odpowiedniej techniki do długości, grubości i profilu rzęs. 4. Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesie poziom wiedzy z zakresu technik tworzenia kępek oraz ich mocowania, prawidłowego zanurzania rzęs w kleju. 5. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzy z zakresu stosowania profesjonalnych kosmetyków, ich łączenia, doboru proporcji i aplikacji na powiece. 6. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzy z zakresu stylizacji (nadanie kształtu, kierunkowania i modelowania). 7. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzy z zakresu przeciwskazań medycznych do realizacji usługi. UMIEJĘTNOŚCI: 1. Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesie poziom umiejętności z zakresu budowy zasad profilaktyki zabiegów kosmetycznych w okolicach narządu wzroku. 2. Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesie poziom umiejętności właściwego wyposażenia na stanowisku pracy. 3. Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesie poziom umiejętności używania narzędzi koniecznych do realizacji zabiegu. 4. Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesie poziom umiejętności z zakresu sposobów przeprowadzania usługi kosmetycznej z zakresu stylizacji rzęst w 2 technikach 2D i 3D przy tzw. małej objętości rzęs. 5. Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesie poziom umiejętności z zakresu doboru rzęs w zależności od ciężaru, doboru odpowiedniej techniki do długości, grubości i profilu rzęs. 6. Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesie poziom umiejętności z zakresu technik tworzenia kępek oraz ich mocowania, prawidłowego zanurzania rzęs w kleju. 7. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności z zakresu stosowania profesjonalnych kosmetyków, ich łączenia, doboru proporcji i aplikacji. 8. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności z zakresu stylizacji (nadanie kształtu, kierunkowania i modelowania). KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 1. Uczestnikpo zakończeniu szkolenia nabędzie kompetencji społecznych w zakresie udzielania profesjonalnych informacji klientowi/klientce, doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego zabiegu kosmetycznego i argumentacji biorąc pod uwagę: kształt twarzy, rodzaj rzęs, osobowość, funkcję społeczną, karnację oraz cerę. 2. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie kompetencji społecznych w zakresie odpowiedzi na pytania Klienta/ki. Będzie potrafił/a omówić każdy z elementów zabiegu kosmetycznego: stylizacji rzęs w 2 technikach 2D i 3D. 3. Uczestnik/czka po zakończeniu szkolenia nabędzie kompetencji społecznych w zakresie pewności siebie w trakcie omawiania proponowanego zabiegu kosmetycznego. 4. Uczestnik/czka po zakończeniu szkolenia nabędzie kompetencji społecznych w zakresie budowania relacji kosmetyczka – klient, tak aby osoba korzystająca z usług powracała stale do danego salonu i danej kosmetyczki. 5. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie kompetencji społecznych poprawiających jakość obsługi Klienta. Dowie się jakie działania należy podjąć w czasie kiedy Klienta oczekuje na realizację zabiegu kosmetycznego, jakie udogodnienia należy zapewnić, aby zabieg kosmetyczny był kojarzony z miło spędzonym czasem i formą relaksu od codziennych czynności
Drukuj do PDF