Kategorie usług
 
Menu

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/24/10674/520535
Cena netto 680,00 zł Cena brutto 680,00 zł
Cena netto za godzinę 14,78 zł Cena brutto za godzinę 14,78
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 46
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-17 Termin zakończenia usługi 2020-03-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-12
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs obsługi wózków jezdniowych.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Zaświadczenie kwalifikacje - Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trubu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem - po przeprowadzenia walidacji przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Dozoru Technicznego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Usług Szkoleniowych Krzysztof Rzeszutek
Osoba do kontaktu Małgorzata Wardzała Telefon 146210040
E-mail biuro@cus.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do egzaminu przed Komisją Dozoru Technicznego w zakresie obsługi wózków jezdniowych oraz do samodzielnej pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych.


Drukuj do PDF