Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

AutoCAD 2D/3D z certyfikatem Autodesk Certified User


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/24/11353/520523
Cena netto 3 850,00 zł Cena brutto 3 850,00 zł
Cena netto za godzinę 58,33 zł Cena brutto za godzinę 58,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 66
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-15 Termin zakończenia usługi 2020-02-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-15
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Uzyskanie kwalifikacji w zakresie umiejętności projektowania zgodnie z systemem certyfikacji Autodesk Certified User
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Certiport
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz
Osoba do kontaktu Rafał Kurhan Telefon +48 85 744 00 64
E-mail rafal.kurhan@bik.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia zapozna się m. in. z podstawami obsługi programu, nauczy się poruszania po projektach, konstruowania z wykorzystaniem podstawowych narzędzi oraz modyfikacji stworzonych obiektów płaskich. Uczestnik szkolenia zapozna się z zaawansowanymi technikami konstrukcyjnymi rysunków płaskich. Uczestnik szkolenia zapozna się z zasadami rysunku przestrzennego (3D) a ćwicząc wprowadzanie poleceń oraz edytowanie obiektów trójwymiarowych nabędzie umiejętności w zakresie konstruowania obiektów mechanicznych i architektonicznych.
Drukuj do PDF