Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodkach Pomocy Społecznej


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/24/9313/520501
Cena netto 409,00 zł Cena brutto 409,00 zł
Cena netto za godzinę 81,80 zł Cena brutto za godzinę 81,80
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-16 Termin zakończenia usługi 2020-03-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-09
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Osoba do kontaktu Katarzyna Siwierska Telefon 223519323
E-mail szkolenia@frdl.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Omówienie stosowania KPA w postępowaniach z zakresu pomocy społecznej, w tym zagadnień kontrowersyjnych dla praktyki i orzecznictwa, w szczególności: - Form wszczęcia postępowania administracyjnego. - Konstrukcji procesowej strony. - Wad podania. - Fikcji doręczeń. - Umorzenia postępowania. - Ustalania właściwości organów. - Obowiązywania decyzji administracyjnej w czasie i jej natychmiastowej wykonalności. - Wpływu stanowiska organu odwoławczego na kolejne. - Rozstrzygnięcia w tej samej sprawie. - Weryfikacji decyzji ostatecznych i jej czasowych następstw. - Zwrotu świadczenia nienależnie pobranego. - Relacji KPA do Ustawy o Pomocy Społecznej i innych ustaw sektorowych.
Drukuj do PDF