Kategorie usług
 
Menu

Design Thinking w Projektach


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/23/27600/519886
Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł
Cena netto za godzinę 131,25 zł Cena brutto za godzinę 131,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-12 Termin zakończenia usługi 2020-09-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-11
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GORAJ.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Błażej Goraj Telefon +48 577 603 400
E-mail biuro@goraj.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji: INNOWACYJNOŚĆ w postaci tworzenia i wdrażanie nowatorskich rozwiązań z zakresu produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, procesów jak i w obszarze zarządzania. Nabycie kompetencji służy rozwojowi organizacji i osiągnięcia przez nią przewagi konkurencyjnej. Kompetencja wiąże się z: analizą otoczenia firmy i potrzeb konsumentów, procesów zarządczych w organizacji, szacowaniem kosztów i zysków płynących z działań innowacyjnych oraz podejmowaniem ryzyka. W OBSZARZE WIEDZY: celem jest aby uczestnik poznał pojęcię innowacyjności technologicznej (produktowa/usługowa, procesowa) oraz zarządczej (z zakresu organizacji i zarządzania), poznał zasady oraz techniki analizy kosztów i zysków wprowadzanych innowacji, poznał techniki twórczego myślenia, nabył wiedzę z zakresu kreatywnego tworzenia nowych produktów. W OBSZARZE UMIEJĘTNOŚCI: celem jest aby uczestnik samodzielnie potrafił wypracowywać nowatorskie rozwiązania, przeprowadzał kreatywny proces tworzenia, wdrażania i wprowadzania w życie produktu, umiał poszukiwać informacji na temat trendów w branży, w której działa przedsiębiorstwo, umiał prowadzić analizy otoczenia firmy oraz aktualnych i przewidywanych potrzeb konsumentów, potrafił krytycznie analizować procesy zarządcze w organizacji, potrafił podejmować ryzyko, umiał tworzyć w organizacji warunki sprzyjające tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. W OBSZARZE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: celem jest zrozumienie potrzeb korzystnia z metodyki, jako pozwalającą tworzyć lepsze produkty w krótszym czasie, wychodzenie poza schematy, zdolność zachęcania członków zespołu projektowego do zgłaszania propozycji usprawnień oraz inspirowanie do kreatywności. Ponadto celem szkolenia jest: - Poznanie procesu Design Thinking; - Poznanie technik i narzędzi wspierających proces kreatywny; - Nabycie umiejętności dostosowania procesu DT do kontekstu biznesowego; - Zrozumienie kiedy warto stosować proces DT, a kiedy inne podejścia do rozwiązywania problemów; - Zdobycie umiejętności koncentrowania się na potrzebach użytkowników; - Zdobycie wiedzy jak dobierać odpowiednie narzędzia; - Zrozumienie, że DT nie jest związany z żadną z metod zarządzania; - Poznanie odpowiedzi na pytanie „Kiedy stosować Design Thinking?”


Drukuj do PDF