Kategorie usług
 
Menu

Ubezwłasnowolnienia i majątek osoby przebywającej w DPS


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/22/9313/519165
Cena netto 409,00 zł Cena brutto 409,00 zł
Cena netto za godzinę 81,80 zł Cena brutto za godzinę 81,80
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-05 Termin zakończenia usługi 2020-03-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-27
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Osoba do kontaktu Katarzyna Siwierska Telefon 223519323
E-mail szkolenia@frdl.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, dotyczącej zdolności do czynności prawnych, ubezwłasnowolnień, ochrony podopiecznych przed nieracjonalnymi działaniami gospodarczymi i finansowymi, ustanawiania opiekuna i kuratora, rodzajów kurateli, depozytów. Poznanie zagadnień, związanych ze skutecznym dokonywaniem czynności prawnych przez osoby starsze, często o ograniczonej percepcji, zaznajomienie z problematyką ubezwłasnowolnienia, w szczególności jaki jest tryb ubezwłasnowolnienia, kto i z jakich powodów może wystąpić z wnioskiem, ustanawianie kuratora i opiekuna, zdolność do składania oświadczeń woli – w kontekście zgody na pobyt w DPS, rozporządzania majątkiem, depozyty, w tym likwidacja depozytów, wydawanie rzeczy po zmarłych pensjonariuszach.
Drukuj do PDF