Kategorie usług
 
Menu

Podstawy echokardiografii. Kurs praktyczny


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/21/22033/518660
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 62,50 zł Cena brutto za godzinę 62,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-01 Termin zakończenia usługi 2020-06-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-22
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny kursy doskonalące, sympozja naukowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii Jan Mazur, Wiesław Jakubowski S.C.
Osoba do kontaktu Tomasz Nowakowski Telefon +48 504 038 711
E-mail rsu@usg.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Lubelskiej Izby Lekarskiej pod numerem 58-000021 z dnia 26.04.2005 r. Każdy kurs spełnia warunki kształcenia podyplomowego lekarzy zgodnie z uchwałą nadaną przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Ponadto posiadamy wdrożony System Zarządzania w zakresie świadczenia usług szkoleniowych na zgodność z normą ISO 29990:2010. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii posiada akredytację i patronat merytoryczny Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Kierownikami naukowymi kursów, wykładowcami i trenerami są uznane autorytety w poszczególnych zastosowaniach USG posiadające certyfikaty umiejętności Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Zajęcia praktyczne, zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, odbywają się w grupach 4-5 osobowych na stanowisku diagnostycznym wyposażonym w 1 wysokiej klasy aparat usg, leżankę, komputer wyposażony w profesjonalny program do opisu badań. Do dyspozycji uczestników jest 11 stanowisk diagnostycznych. W trakcie warsztatów uczestnicy szkolenia będą samodzielnie wykonywać badania pacjentów z problemami zdrowotnymi pod nadzorem wykwalifikowanych konsultantów/trenerów. Celem kursu jest podniesienie kompetencji zawodowych poprzez umiejętność samodzielnego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych w zakresie echokardiografii. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu podstaw technicznych i aparaturowych obsługi i wykorzystania ultrasonografu w diagnostyce chorób serca. Uczestnik zapozna się z obowiązującą wiedzą w zakresie podstaw fizycznych ultradźwięków w echokardiografii takich jak: techniki dopplerowskie, podstawy hemodynamiki, kodowanie prędkości kolorem (sonoangiografia), środki kontrastujące, obrazowanie harmoniczne. Uczestnik szkolenia zdobędzie również podstawową wiedzę z zakresu optymalizacji obrazu w opcji 2D oraz interpretacji artefaktów ultrasonograficznych. Uczestnik nabędzie umiejętności technicznych w zakresie samodzielnej obsługi aparatu usg, zastosowania odpowiednich opcji aparaturowych i użycia odpowiednich sond w zależności od potrzeb diagnostycznych oraz użycia opcji dopplerowskiej w podstawowym badaniu echokardiograficznym. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności praktycznych umożliwiających wykonanie podstawowych pomiarów i obliczeń w echokardiografii jak również oceny funkcji lewej komory serca, wybranych nabytych wad serca oraz echokardiograficznej oceny serca w nadciśnieniu tętniczym. Uczestnik zdobędzie umiejętności z zakresu: podstaw diagnostyki choroby wieńcowej serca, echokardiografii obciążeniowej i stanów zagrożenia życia oraz klinicznego zastosowania nowoczesnych metod obrazowania takich jak: dopplerowska echokardiografia tkankowa, obrazowanie harmoniczne, echokardiografia kontrastowa i inne. Uczestnik nabędzie kompetencji społecznych poprzez zdobycie umiejętności zastosowania ultrasonografii w codziennej praktyce co poszerzy możliwość współpracy z lekarzami innych specjalności, poprawi budowanie relacji, komunikacji i wzrostu zaufania pacjenta do lekarza.Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi lekarzowi zastosowanie nowoczesnych technik ultrasonograficznych i poszerzy jego możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w codziennej praktyce.


Drukuj do PDF