Kategorie usług
 
Menu

Kurs gazowego spawania rur - spoiny czołowe 311/ Moduł III (Certyfikat TÜV/IS) Cena zawiera opłatę za egzamin i certyfikat


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/21/46323/518563
Cena netto 2 000,00 zł Cena brutto 2 000,00 zł
Cena netto za godzinę 18,87 zł Cena brutto za godzinę 18,87
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 106
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-31 Termin zakończenia usługi 2020-02-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-30
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Po odbytym kursie kursant odbywa egzamin zgodnie z Normą Europejską PN - EN 9606 i otrzymuje certyfikat oraz książkę spawacza wydaną przez TÜV Rheinland Polska lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w zależności od tego przed jaką komisją odbył się egzamin (dowolność wyboru).
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
TÜV Rheinland Polska lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
TAK
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Centrum Szkolenia i Doradztwa "MENTOR" Edyta Materowska
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
TÜV Rheinland Polska lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkolenia i Doradztwa "MENTOR" Edyta Materowska
Osoba do kontaktu Edyta Materowska Telefon 889657575
E-mail biuro@oss-mentor.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zdobycie uprawnień w zakresie spawania rur metodą 311 (spawanie gazowe)


Drukuj do PDF