Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka chińskiego na poziomie A1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/17/29693/516954
Cena netto 14 400,00 zł Cena brutto 14 400,00 zł
Cena netto za godzinę 600,00 zł Cena brutto za godzinę 600,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-03 Termin zakończenia usługi 2020-07-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-02
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Sky School Spółka Z.o.o.
Osoba do kontaktu Roman Pakieser Telefon 691-646-331
E-mail roman.pakieser@skyschool.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Kurs języka chińskiego na poziomie A1” jest przygotowanie uczestnika do wykonywania swojego zawodu przy użyciu języka chińskiego na poziomie A1. Cel zostanie osiągnięty poprze przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu słownictwa i zasad gramatyki w tematyce: Człowiek (części ciała, uczucia, nazewnictwo ról społecznych), Dom (nazewnictwo przedmiotów i czynności domowych), Praca (nazwy zawodów, czynności w pracy, przygotowywanie podstawowych pism, maili i ofert), Szkoła (nazewnictwo przedmiotów szkolnych, porównanie systemów nauczania Polska - Chiny), Życie rodzinne (nazewnictwo członków rodziny, pokrewieństwa, opis poszczególnych członków rodziny), Życie towarzyskie (nazewnictwo związane z rozrywkami, podstawowe zwroty w rozmowach towarzyskich), Żywienie (nazwy produktów spożywczych, alergie pokarmowe, zapoznanie z popularnymi produktami spożywczymi w Chinach), Zakupy (Podstawowe zwroty używane podczas zakupów, ćwiczenia dotyczące dialogów w sklepie), Usługi (Podstawowe zwroty używane zamawiania usług, ćwiczenia dialogu podczas zamawiania usług), Podróżowanie (rezerwacja lotu, odprawa na lotnisku, wynajem samochodu, rezerwacja hotelu), Turystyka (pytanie o drogę, ćwiczenia dialogu w punkcie informacji turystycznej, ciekawostki turystyczne w Chinach), Kultura Chin (różnice w kulturach Polskiej i Chińskiej, tradycje w Chinach), Kultura Chin w biznesie (różnice w kulturze biznesu w Polsce i w Chinach, savir vivre w biznesie), Sport (sporty narodowe w Chinach, zapoznanie się z sylwetkami sławnych w Chinach sportowców), Zdrowie (rozmowa o zdrowiu, wizyta w przychodni, zakupy w aptece), Nauka (nazewnictwo związane z wybranymi dziedzinami nauki, rozmowa o nauce), Technika (nazewnictwo związana z wybranymi zagadnieniami techniki, rozmowa o technice), Świat przyrody (nazwy zwierząt i roślin, rozmowa o zwierzętach domowych, ulubionych pracach w ogrodzie), Państwo (nazewnictwo związane z polityką, ustrój w Chinach), Społeczeństwo (nazewnictwo związane z rolami i zjawiskami w społeczeństwie), Elementy wiedzy o obszarach krajów chińskojęzycznych. Uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie: WIEDZY: zasady budowania spójnych wypowiedzi odpowiadających poziomowi A1 z zakresu tematycznego: Człowiek (części ciała, uczucia, nazewnictwo ról społecznych), Dom (nazewnictwo przedmiotów i czynności domowych), Praca (nazwy zawodów, czynności w pracy, przygotowywanie podstawowych pism, maili i ofert), Szkoła (nazewnictwo przedmiotów szkolnych, porównanie systemów nauczania Polska - Chiny), Życie rodzinne (nazewnictwo członków rodziny, pokrewieństwa, opis poszczególnych członków rodziny), Życie towarzyskie (nazewnictwo związane z rozrywkami, podstawowe zwroty w rozmowach towarzyskich), Żywienie (nazwy produktów spożywczych, alergie pokarmowe, zapoznanie z popularnymi produktami spożywczymi w Chinach), Zakupy (Podstawowe zwroty używane podczas zakupów, ćwiczenia dotyczące dialogów w sklepie), Usługi (Podstawowe zwroty używane zamawiania usług, ćwiczenia dialogu podczas zamawiania usług), Podróżowanie (rezerwacja lotu, odprawa na lotnisku, wynajem samochodu, rezerwacja hotelu), Turystyka (pytanie o drogę, ćwiczenia dialogu w punkcie informacji turystycznej, ciekawostki turystyczne w Chinach), Kultura Chin (różnice w kulturach Polskiej i Chińskiej, tradycje w Chinach), Kultura Chin w biznesie (różnice w kulturze biznesu w Polsce i w Chinach, savir vivre w biznesie), Sport (sporty narodowe w Chinach, zapoznanie się z sylwetkami sławnych w Chinach sportowców), Zdrowie (rozmowa o zdrowiu, wizyta w przychodni, zakupy w aptece), Nauka (nazewnictwo związane z wybranymi dziedzinami nauki, rozmowa o nauce), Technika (nazewnictwo związana z wybranymi zagadnieniami techniki, rozmowa o technice), Świat przyrody (nazwy zwierząt i roślin, rozmowa o zwierzętach domowych, ulubionych pracach w ogrodzie), Państwo (nazewnictwo związane z polityką, ustrój w Chinach), Społeczeństwo (nazewnictwo związane z rolami i zjawiskami w społeczeństwie), Elementy wiedzy o obszarach krajów chińskojęzycznych; UMIEJĘTNOŚCI: uczestnik będzie potrafił samodzielnie wypowiadać się w zakresie tematycznym: Człowiek (części ciała, uczucia, nazewnictwo ról społecznych), Dom (nazewnictwo przedmiotów i czynności domowych), Praca (nazwy zawodów, czynności w pracy, przygotowywanie podstawowych pism, maili i ofert), Szkoła (nazewnictwo przedmiotów szkolnych, porównanie systemów nauczania Polska - Chiny), Życie rodzinne (nazewnictwo członków rodziny, pokrewieństwa, opis poszczególnych członków rodziny), Życie towarzyskie (nazewnictwo związane z rozrywkami, podstawowe zwroty w rozmowach towarzyskich), Żywienie (nazwy produktów spożywczych, alergie pokarmowe, zapoznanie z popularnymi produktami spożywczymi w Chinach), Zakupy (Podstawowe zwroty używane podczas zakupów, ćwiczenia dotyczące dialogów w sklepie), Usługi (Podstawowe zwroty używane zamawiania usług, ćwiczenia dialogu podczas zamawiania usług), Podróżowanie (rezerwacja lotu, odprawa na lotnisku, wynajem samochodu, rezerwacja hotelu), Turystyka (pytanie o drogę, ćwiczenia dialogu w punkcie informacji turystycznej, ciekawostki turystyczne w Chinach), Kultura Chin (różnice w kulturach Polskiej i Chińskiej, tradycje w Chinach), Kultura Chin w biznesie (różnice w kulturze biznesu w Polsce i w Chinach, savir vivre w biznesie), Sport (sporty narodowe w Chinach, zapoznanie się z sylwetkami sławnych w Chinach sportowców), Zdrowie (rozmowa o zdrowiu, wizyta w przychodni, zakupy w aptece), Nauka (nazewnictwo związane z wybranymi dziedzinami nauki, rozmowa o nauce), Technika (nazewnictwo związana z wybranymi zagadnieniami techniki, rozmowa o technice), Świat przyrody (nazwy zwierząt i roślin, rozmowa o zwierzętach domowych, ulubionych pracach w ogrodzie), Państwo (nazewnictwo związane z polityką, ustrój w Chinach), Społeczeństwo (nazewnictwo związane z rolami i zjawiskami w społeczeństwie), Elementy wiedzy o obszarach krajów chińskojęzycznych; KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz jest gotowy do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce i świadomy wartości regularnej pracy z językiem.
Drukuj do PDF