Kategorie usług
 
Menu

Miej kontrolę (GIF) pod kontrolą – Inspekcja w hurtowni farmaceutycznej.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/16/5453/516542
Cena netto 894,00 zł Cena brutto 894,00 zł
Cena netto za godzinę 149,00 zł Cena brutto za godzinę 149,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-22 Termin zakończenia usługi 2020-05-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-19
Maksymalna liczba uczestników 18
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Joanna Ajdys Telefon +48 22 629 13 88
E-mail szkolenia@polbi.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie dotyczące inspekcji GIF mających miejsce w hurtowniach farmaceutycznych obejmuje swoim zakresem omówienie obowiązków hurtowni farmaceutycznych, których spełnianie podlega weryfikacji podczas inspekcji, sposobu audytowania przez przedsiębiorcę/osobę odpowiedzialną, wykonywania tych obowiązków w ramach kontroli wewnętrznej/samokontroli, praktyczne omówienie przebiegu inspekcji z uwzględnieniem uprawnień i obowiązków hurtowników, dokumentacji sporządzanej w toku inspekcji GIF.
Drukuj do PDF