Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie AutoCAD 2D z certyfikatem Autodesk Certified User


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/16/11353/516189
Cena netto 2 300,00 zł Cena brutto 2 300,00 zł
Cena netto za godzinę 104,55 zł Cena brutto za godzinę 104,55
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-27 Termin zakończenia usługi 2020-01-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-27
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Uzyskanie kwalifikacji w zakresie umiejętności projektowania zgodnie z systemem certyfikacji Autodesk Certified User
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Certiport
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Certiport
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz
Osoba do kontaktu Rafał Kurhan Telefon +48 85 744 00 64
E-mail rafal.kurhan@bik.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia zapozna się m. in. z podstawami obsługi programu, nauczy się poruszania po projektach, konstruowania z wykorzystaniem podstawowych narzędzi oraz modyfikacji stworzonych obiektów płaskich.
Drukuj do PDF