Kategorie usług
 
Menu

PRAWO JAZDY KAT D Z C ORAZ KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB WRAZ Z EGZAMINAMI


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/14/38346/515305
Cena netto 5 360,00 zł Cena brutto 5 360,00 zł
Cena netto za godzinę 46,61 zł Cena brutto za godzinę 46,61
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 115
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-17 Termin zakończenia usługi 2020-06-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-16
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny prawo jazdy kategoria D- 60 godz.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
TAK
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
STAROSTWO POWIATOWE/PREZYDENT MIASTA
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia RENE Zdzisław Wiśniowski
Osoba do kontaktu Marzena Urabn Telefon +48607806958
E-mail rene.biuro@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w zawodzie kierowcy autokaru oraz przygotowanie do zadania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat D oraz kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na przewóz osób.
Drukuj do PDF