Kategorie usług
 
Menu

System ssący Kanban


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/14/5672/515296
Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł
Cena netto za godzinę 128,57 zł Cena brutto za godzinę 158,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-27 Termin zakończenia usługi 2020-05-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-21
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Brainstorm Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Martyna Pluta Telefon 509 967 043
E-mail mpluta@brainstorm.biz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień i eliminowania marnotrawstw w przedsiębiorstwach produkcyjnych za pomocą systemu Kanban. Dzięki nowym kompetencjom nabytym przez uczestników szkolenia wzrośnie ich sprawność w działaniu, a dzięki zastosowaniu systemu zostanie przyspieszona realizacja projektów. CEL SMART: Specyficzny: Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystywania systemu kart Kanban w przedsiębiorstwach. Mierzalny: - Czas potrzebny na wewnętrzną logistykę w przedsiębiorstwach zostanie skrócony o 20%. Ambitny: 20% skrócenie czasu realizacji projektów dla firmy po zastosowaniu systemu kart Kanban w realizacji projektów jest celem ambitnym. Realny: Zastosowanie systemu Kanban polegającym na usprawnianiu, przyspieszaniu i normalizowaniu procesów urealni możliwość realizacji celu. Termin: Cel zostanie osiągnięty w terminie od 3 miesięcy po dniu ukończenia szkolenia.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: Na poziomie wiedzy – jest zapoznanie uczestników z genezą oraz celem stosowania systemu Kanban w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jak również poszerzenie wiedzy uczestników na temat roli logistyki wewnętrznej w firmie stosującej system kanban oraz zapoznanie uczestników z korzyściami płynącymi z jego zastosowania. Na poziomie umiejętności – dzięki pracy w symulowanej fabryce nabycie przez uczestników umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy dotyczącej mapowania procesu produkcyjnego, doskonalenia przepływu, standaryzacji pracy w praktyce. Na poziomie kompetencji społecznych stworzenie szansy na wczesną identyfikację problemów w procesie produkcyjnym oraz poszukiwania rozwiązań w pracy związanej z systemem KANBAN.


Drukuj do PDF